Kwaliteitsontwikkeling en deskundigheid

Kwalitatieve zorg is ons streven

Wij streven er naar om kwalitatief hoogstaande tandheelkundige zorg te verlenen aan onze patiënten. Om dit te kunnen realiseren werken wij met goed opgeleide medewerkers, kwalitatief goede apparatuur en volgen wij de richtlijnen op het gebied van tandheelkunde, hygiëne- en infectiepreventie en de algemene wet- en regelgeving.

Wij horen graag als u tevreden bent of als u tips hebt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze kunt u sturen naar officemanager@tandartsenpraktijkdrielanden.nl

Scholing

Wij vinden permanente scholing betreffende de nieuwe wetenschappelijke inzichten belangrijk. Daarvoor nemen we deel aan cursussen en congressen. Via de functioneringsgesprekken brengen we in kaart op welk gebied onze medewerkers zich moeten, willen of kunnen verbeteren. In overleg met de medewerkers wordt eventueel een scholingstraject opgezet. Dit kan zowel gaan om interne- als externe trainingen en coaching.

Kwaliteitsregister

Om kwaliteit te behouden, volgen onze behandelaren de nodige bij- en nascholing. Elk jaar wordt ook een opleidingsplan opgesteld waarin de geplande opleidingen en cursussen worden vastgelegd. Tijdens het functioneringsgesprek wordt de effectiviteit van de gevolgde opleidingen geëvalueerd. Daarnaast nemen we deel aan visitaties en worden er binnen de praktijk observaties uitgevoerd tijdens de werkzaamheden. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de desbetreffende medewerkers en besproken in het werkoverleg.